Day Week Month Year  

No. User Nick Name Solved Submit Ratio
201
计算机193刘春燕
55.56%
202
葛若垚
55.56%
203
计算机193金业皓
50.00%
204
计算机191俄密提·海拉提
50.00%
205
李欣宸
50.00%
206
//
50.00%
207
王嘉仪
50.00%
208
于永鑫计算机192
45.45%
209
陈宇-计算机193
45.45%
210
计UC192方艺儒
45.45%
211
01ulWG
45.45%
212
计算机191郭文轩
41.67%
213
计算机193于正远
41.67%
214
计算机191-何秋池
41.67%
215
计算机192杨良晨
41.67%
216
李博文-计算机193
41.67%
217
孙雪峰 计算机193
41.67%
218
计算机193张天一
38.46%
219
周乐
35.71%
220
计UC-192张牧奇
35.71%
221
计算机193熊盼盼
35.71%
222
郭奕瑶 计算机191
35.71%
223
计算机192韩天博
35.71%
224
计算机193吕伟东
35.71%
225
计算机191 雷烁岩
35.71%
226
冯海浪计算机193
35.71%
227
计UC—192杨森茁
35.71%
228
邵馨仪计算机191
33.33%
229
计算机191刘换婷
33.33%
230
计算机192刘沛彤
33.33%
231
计算机193万佳慧
33.33%
232
计算机191周琼
31.25%
233
计算机192 赵杰
31.25%
234
涂子康-计算机191
31.25%
235
杜方育 计算机192
31.25%
236
计算机UC192 任书翰
31.25%
237
计算机191孙瑜
29.41%
238
浅斟低唱
29.41%
239
计算机192廖建权
27.78%
240
周旭棣 计算机193
26.32%
241
计算机193-张国英
25.00%
242
计算机193李浩杰
25.00%
243
刘煜枝计算机191
25.00%
244
计算机191班-陈涛
22.73%
245
韦雪-计算机193
19.23%
246
晚枫歌人
100.00%
247
dada
80.00%
248
计算机192 李畅
57.14%
249
daidai
50.00%
250
HPU_Wzy
50.00%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 
501-550 551-600