Day Week Month Year  

No. User Nick Name Solved Submit Ratio
151
计UC-192 张腾龙
40.00%
152
计UC-191 孟博
40.00%
153
计UC191王逸龙
40.00%
154
郭佳鑫
40.00%
155
计UC193 刘奕宏
37.50%
156
计算机193田赟靖
37.50%
157
计UC-193秦碧佳
37.50%
158
朱晋辉
37.50%
159
胖胖慧
30.00%
160
机械1712龚涛
28.57%
161
简道熠
27.27%
162
计UC192许雨洁
27.27%
163
计算机192-白一卓
12.50%
164
计UC192杨毅程
100.00%
165
计UC193-杨启鹏
100.00%
166
计算机191林少雄
100.00%
167
计算机193申帅帅
100.00%
168
计算机192邓淑婷
100.00%
169
计算机191陈俊仁
100.00%
170
计算机193杨鑫
100.00%
171
吴佳艳
100.00%
172
计UC193 梁君尧
83.33%
173
计算机191杜洁琼
83.33%
174
计算机193祖丽皮耶
83.33%
175
唐浩然
83.33%
176
计算机191周星航
71.43%
177
敏那sigaoyi
71.43%
178
王子豪 计算机196
71.43%
179
计算机191王倩
71.43%
180
计算机191张璐妍
71.43%
181
史晨亮
71.43%
182
计算机192张骜仁
62.50%
183
杨晨伟 0628 15129698673
62.50%
184
孙浩凱计算机192
62.50%
185
计算机191秦兴荣
62.50%
186
计算机192班贺嘉玲
62.50%
187
计算机192孟庆轩
62.50%
188
LHZ
55.56%
189
郑瑞欣计算机192
55.56%
190
常静雯 计算机193
55.56%
191
李溪计算机192
55.56%
192
谢卓成 计算机192
55.56%
193
计算机193郭圆圆
55.56%
194
蒋树琪
55.56%
195
计算机193梁金伟
55.56%
196
朱云飞
55.56%
197
计算机192安泽涛
55.56%
198
waiwo
55.56%
199
计算机191梁雪
55.56%
200
计算机191张致凡
55.56%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 
501-550 551-600